> struktura


W związku z Zarządzeniem Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej oraz na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie informuje:

1. 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia 2017 r. ustala się dniami wolnymi od pracy;
2. 13 maja, 24 czerwca i 9 września wyznacza się dniami pracy.


Witamy na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Kwidzynie, na której znajdą Państwo informacje o naszej działalności.

Jolanta Mielniczak - Biesiekierska


Informacja nt. pracy Oddziału Laboratoryjnego

> zakres działania

> kierownictwo

> kontakt

> aktualności

- ostrzeżenia publiczne

- zatwierdzanie i rejestracja

> komunikaty

- o jakości wody

- o stanie kąpielisk

> promocja zdrowia

> STOP dopalaczom

> oddział laboratoryjny

> pliki do pobrania

> przetargi 


 

 

 


Copyright © 2009 PSSE Kwidzyn