> struktura


"STOP DOPALACZOM"


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie w związku z rosnącym zagrożeniem życia i zdrowia dzieci i młodzieży wynikającym z nadmiernego korzystania z substancji psychoaktywnych potocznie nazywanych "dopalaczami" oraz z coraz większą dostępnością do tych substancji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie prowadzi systematyczne działania profilaktyczne w powyższym zakresie.
W ramach działań prowadzone są dla młodzieży szkolenia w formie zajęć warsztatowych w ośrodkach wypoczynku letniego oraz w szkołach w trakcie trwania roku szkolnego.
Celem szkoleń jest uświadomienie młodych ludzi o niebezpieczeństwie związanym z zażywaniem dopalaczy, przybliżenie podstawowych pojęć związanych z „dopalaczami” i innymi substancjami uzależniającymi; objawy zażywania, skutki zdrowotne i społeczne. Ponadto program zajęć w swym zakresie obejmuje obalenie nieprawdziwych informacji na temat „dopalaczy” i innych substancji odurzających:

  • "dopalacze są bezpieczną alternatywą dla substancji nielegalnych",
  • "dopalacze są wyrobami kolekcjonerskimi",
  • "dopalacze są legalne w całej Europie”,
  • "dopalacze to zioła lub ich mieszanki i są środkami pochodzenia naturalnego - żadnej chemii".> zakres działania

> kierownictwo

> kontakt

> aktualności

- ostrzeżenia publiczne

> komunikaty

- o jakości wody

- o stanie kąpielisk

> promocja zdrowia

> STOP dopalaczom

> oddział laboratoryjny

> pliki do pobrania

> przetargi 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2009 PSSE Kwidzyn