> struktura


ODDZIAŁ LABORATORYJNY

 

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego:
mgr Marianna Wasiak

tel. 55 279 38 15

fax. 55 279 22 49

e-mail: mwasiak@pssekwidzyn.pl

 

Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kwidzynie uczestniczy w wykonywaniu zadań Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie poprzez wykonywanie badań laboratoryjnych służących ochronie zdrowia ludzkiego.

W Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kwidzynie wykonywane są badania:

  • wody

  • biologiczne czynniki chorobotwórcze


Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kwidzynie przeprowadza badania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
"Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" Kompetencje w tym zakresie potwierdzone zostały przez Polskie Centrum Akredytacji Certyfikatem Akredytacyjnym Laboratorium Badawczego Nr AB 573

 

Kierownik ds. Jakości:
Anna Sych

tel. 55 279 38 15

fax. 55 279 22 49

e-mail: jakosc.lab@pssekwidzyn.pl

 

ZAKRES AKREDYTACJI
http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20573,podmiot.html

Badania wykonywane są zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami, a także własnymi udokumentowanymi procedurami badawczymi przez doświadczony i kompetentny personel.

Kompetencje pracowników do wykonywania badań oraz wysoka jakość świadczonych usług potwierdzane są przez uczestnictwo w badaniach biegłości oraz prowadzoną systematycznie kontrolę wewnętrzną jakości badań.

Laboratorium gwarantuje terminowość i wiarygodność prowadzonych badań.
Laboratorium przestrzega praw klienta w zakresie zachowania poufności tożsamości i wyników badań.

Sposób przekazania wyników i zakres prowadzonych badań jest indywidualnie ustalany z klientem.


Laboratorium Badania Wody


Kierownik Techniczny: Ewa Romaniuk (mikrobiologia wody)

Kierownik Techniczny: Diana Gajownik (fizykochemia wody)
w zastępstwie Ewa Romaniuk


tel. 55 279 38 15 wew. 35

fax. 55 279 22 49

e-mail: woda.lab@pssekwidzyn.pl

 

 

Laboratorium Badania Wody w ramach zintegrowanego systemu wykonuje badania
fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z kąpielisk śródlądowych i z basenów kąpielowych dla:

  • PPIS w Kwidzynie;

  • PPIS w Malborku;

  • PPIS w Nowym Dworze Gdańskim.

Laboratorium przyjmuje zlecenia od klientów zewnętrznych po wczeœniejszym uzgodnieniu warunków pobierania i dostarczania próbki do badania.

W zależnoœci od potrzeb klienta ustalany jest zakres badań.

Przyjmowanie próbek wody do badania: od poniedziałku do czwartku
Wydawanie sprawozdań z badań: od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10:30 do 15:00


W celu poprawy jakości świadczonych usług i zadowolenia Klientów laboratorium zwraca się z prośbą o wypełnienie ANKIETY i dostarczenie do laboratorium. - ankieta pobierz


Pliki do pobrania dla Laboratorium Badania Wody


Laboratorium Bakteriologiczne

Marianna Wasiak - Diagnosta Laboratoryjny

Katarzyna Król - Diagnosta Laboratoryjny

 

tel. 55 279 38 15 wew. 43

fax. 55 279 22 49
e-mail: bakteriologia.lab@pssekwidzyn.pl

 

Laboratorium wykonuje badania zgodnie z własnymi udokumentowanymi Procedurami Badawczymi.


Zakres działalności:

  • badanie kału na nosicielstwo pałeczek z rodzaju Salmonella, Shigella do celów
    sanitarno-epidemiologicznych u osób zdrowych, ozdrowieńców, nosicieli i osób ze styczności z chorymi
  • badanie mikrobiologiczne testów biologicznych do kontroli aparatury sterylizacyjnej (Sporal A i S).

Przyjmuje próbki do badania: od poniedziałku do czwartku
od 07:45 do 10:00

Wydawanie sprawozdań z badań: od poniedziałku do piątku
od 10:30 do 15:00


W celu poprawy jakości świadczonych usług i zadowolenia Klientów Laboratorium zwraca się z prośbą o wypełnienie ANKIETY i dostarczenie do laboratorium. - ankieta pobierz


Pliki do pobrania dla Laboratorium Bakteriologicznego


 

> zakres działania

> kierownictwo

> kontakt

> aktualności

- ostrzeżenia publiczne

> komunikaty

- o jakości wody

- o stanie kąpielisk

> promocja zdrowia

> STOP dopalaczom

> oddział laboratoryjny

> pliki do pobrania

> przetargi 


 

 

Copyright © 2009 PSSE Kwidzyn