> struktura


Dokumenty do pobrania:

 • Formularze dokumentowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia:

 • informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym -> pobierz
   

 • wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wczeœniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym -> pobierz
   

 • Formularze dokumentowania chorób zawodowych -> Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej; Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
   

 • wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej -> pobierz
   

 • wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej -> pobierz
   

 • wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej -> pobierz
   

 • wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej -> pobierz
   

 • wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok/szczątków - > pobierz


 • instrukcja pobierania kału - > pobierz


 • sprawozdanie z badania biologicznego wskaźnika kontroli procesu sterylizacji - > pobierz


 • ANKIETA - > pobierz


 • zlecenie na badanie mikrobiologiczne wody - > pobierz


 • zlecenie na badanie kału w kierunku Salmonella, Shigella 1 - > pobierz


 • zlecenie na badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody - > pobierz


 • Zaświadczenie od zarządcy cmentarza o rodzaju i numerze kwatery, w której pochowane mogą być ekshumowane zwłoki / szczątki pobierz


> zakres działania

> kierownictwo

> kontakt

> aktualności

- ostrzeżenia publiczne

> komunikaty

- o jakości wody

- o stanie kąpielisk

> promocja zdrowia

> STOP dopalaczom

> oddział laboratoryjny

> pliki do pobrania

> przetargi 


 


Copyright © 2009 PSSE Kwidzyn