> struktura

> zakres działania

> kierownictwo

> kontakt

> aktualności

- ostrzeżenia publiczne

> komunikaty

- o jakości wody

- o stanie kąpielisk

> promocja zdrowia

> STOP dopalaczom

> oddział laboratoryjny

> pliki do pobrania

> przetargi 


 

 

 

 

 

 

Za najważniejsze aktualnie realizowane zadania należy uznać działalność na rzecz poprawy:

 • sytuacji epidemiologicznej poprzez zwalczanie i zapobieganie chorobom zakaźny

 • stanu sanitarnego powiatu, zwłaszcza poprawy czystości i porządku, czystości powietrza atmosferycznego, zaopatrzenia ludności w odpowiednią pod względem jakości wodę do picia

 • warunków zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych

 • higienicznych warunków wychowania, nauczania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

 • stanu sanitarnego zakładów produkcji i obrotu żywnością.

Wykonywanie powyższych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego.

 

Do zakresu naszych działań w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy:

 • uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji

 • opiniowanie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higieniczno – zdrowotnych

 • kontrola obiektów w trakcie budowy oraz udział w ich odbiorze

Bieżący nadzór sanitarny polega na kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

 • higieny środowiska (woda, gleba, powietrze),

 • utrzymania należytego stanu higienicznego zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej dróg, ulic, szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych, placówek świadczących usługi medyczne

 • warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności,

W przypadku istotnego naruszenia przepisów sanitarno – epidemiologicznych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ma prawo :

 • unieruchomić zakład pracy

 • zamknąć obiekt użyteczności publicznej

 • wycofać z obrotu środek spożywczy, przedmiot użytku, kosmetyk lub inny wyrób mogący mieć wpływ na zdrowie ludz


Copyright © 2009 PSSE Kwidzyn