> struktura


<- powrót do listy

Zadania Higieny Żywienia i Żywności

Główne zadania:

  1. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

  2. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego

  3. Pobieranie do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

  4. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji i obrotu kosmetykami oraz pobieranie do badań w ramach urzędowej kontroli próbek kosmetyków.

  5. Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyków w ramach systemu RAPEX.

  6. Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, niebezpiecznych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.

  7. Prowadzenie przy współudziale Oddziału Epidemiologicznego dochodzenia w przypadku wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych, pobieranie próbek i opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.

  8. Uczestniczenie w odbiorach obiektów nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa lub sprzedaży środków spożywczych.
     

> zakres działania

> kontakt

> aktualności

- ostrzeżenia publiczne

> komunikaty

- o jakości wody

- o stanie kąpielisk

> promocja zdrowia

> STOP dopalaczom

> oddział laboratoryjny

> pliki do pobrania

> przetargi 


 


 

 

Dane kontaktowe:


Kierownik Oddziału: mgr inż. Katarzyna Halik

nadzorhz@pssekwidzyn.pl


Copyright © 2008 PSSE Kwidzyn